Články

engerau – modlitby zmierenia v hainburgu a v bratislave

Boh koná v úžasnej harmónii  na rôznych úrovniach a prostredníctvom rôznych ľudí, ktorých vedie k jednému cieľu, aby naplnil svoju túžbu uzdraviť a obnoviť to, čo bolo pokazené. Tejto skutočnosti sme boli svedkami  v roku 2018 v Hainburgu an der Donau/Rakúsko (miesto vybrané pátrom Petrom Hockenom na jeho posledné roky života a služby) a tiež v Bratislave-Petržalke/Slovensko. Malé rakúske mesto Hainburg […]

engerau – modlitby zmierenia v hainburgu a v bratislave Read More »

Lebo Božie dary a povolania sú neodvolateľné

V tomto texte uvádzame fragmenty vyučovania pátra Petra Hockena z Listu Rimanom, ktoré sa konalo 9. novembra 2013 v Hainburgu (Rakúsku) ako súčasť prednáškového cyklu Štúdium Biblie. Nižšie je uvedená časť, ktorá odkazuje na List Rimanom, hlavne kapitoly 9-11. Pavol v Liste Rimanom v 9 kapitole začína hovoriť priamo o Izraeli, židovskom národe. Myslíte si, že ide

Lebo Božie dary a povolania sú neodvolateľné Read More »

VYVOLENÝ

Spracované z publikácie Avi Snyder : Vyvolený, 2011 Ako to je dnes s vyvolením Izraela ? Zostáva jeho povolanie k službe „veľvyslanca“ pre iné národy stále v platnosti ? Neodvolateľné povolanie             V istom z mysle to všetko začalo približne pred 4 tisícmi rokmi v Mezopotámii. Hospodin povedal Abramovi: „Hospodin povedal Abrámovi: „Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu

VYVOLENÝ Read More »

Každý z nás je povolaný stať sa modlitebným strážcom Izraela!

Verím tomu, že keď sa na zemi bude šíriť modlitebné hnutie (a my sme na úplnom počiatku tohto hnutia), vtedy bude Boží dom domom modlitby, domom uctievania. Vtedy bude Cirkev v súlade s Bohom vo všetkom a dôjde k pochopeniu Božieho srdca ohľadne Izraela, ohľadne Jeho cieľov a plánov pre Izrael. V súčasnosti mnohé cirkvi

Každý z nás je povolaný stať sa modlitebným strážcom Izraela! Read More »

Boris Grisenko: Prečo je potrebná osobitná služba Hebrejom?

Chcel by som povedať niekoľko slov o správnom vzťahu k bolesti; o tom, aby sme, prežívajúc vlastnú bolesť, dokázali neohradzovať sa touto bolesťou pred Bohom a ľuďmi; aby sme vedeli odtrhnúť oči od seba a v Duchu Svätom uvideli cudziu bolesť. O tom, ako si nás Hospodin chce používať na uzdravenie a obľahčenie cudzej bolesti,

Boris Grisenko: Prečo je potrebná osobitná služba Hebrejom? Read More »