Kajúcne tryzny

Aby sa II. Jeruzalemsky koncil mohol jedného dňa uskutočniť, je potrebná príprava, ktorá spočíva hlavne vo volaní cirkvi na cestu pokánia a pokory.

Kresťania po celé stáročia prenasledovali a zabíjali židov a nútili ich zriekať sa svojej židovskej identity. Na Slovensku prebiehajú mnohé iniciatívy. My pokánie iniciujeme pod názvom Kajúcna tryzna.

Je to stretnutie, kde predstavitelia cirkví a mesta robia pokánie za Holokaust a históriu antisemitizmu voči židovskej náboženskej obci a preživším holokaustu. Príprava Tryzny trvá niekoľko mesiacov a spočíva v spoločných modlitbách, prípravných stretnutiach pastorov a kňazov a prednáškach o úlohe Izraela v dejinách spásy.

Na Slovensku už tryzna prebehla v 17 mestách a je úžasné vidieť ovocie takéhoto pokánia hlavne v tom, ako sa Boh priznáva k tomu, čo sľúbil:

ak môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím.
(2 Kron 7,14)

Viac vysvetlené čo sú kajúcne tryzny a svedectvá z niektorých miest nájdete v tomto videu:


kajúca tryzna

Biblický a teologický základ Kajúcnej tryzny a taktiež text na inšpiráciu ako by samotná tryzna mohla vyzerať nájdete v brožúrke

KAJÚCA TRYZNA – verejné odprosenie za naše hriechy voči ľuďom židovského národy (pdf súbor 1.5 MB)