Mesiánske konferencie

Pravidelne na konci roka organizujeme Mesiánsku konferenciu, na ktorú pozveme Mesiánskeho žida, aby sme sa k tejto téme dozvedeli viac.  Zatiaľ sme takýchto konferencií mali  5, v roku 2016, 2017, 2018 boli konferencie 2:  jedna v Badíne pre kňazov a seminaristov a jedna v Prievidzi pre ľudí, ktorým srdce horí pre zmierenie. V roku 2019 bola takáto konferencia v Rančíi na Kráľovej Lehote

2021

2020

2019

2018

2017 Badín

2017 Prievidza

2016