Občianske združenie Cesta k zmiereniu TJCII

je dobrovoľná, nezisková, nepolitická, nenáboženská organizácia (ďalej len ako „združenie“),

zriadená v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorá slúži na podporu činností súvisiacich so šírením porozumenia a dialógu medzi židovským národom a inými národmi. Reaguje na aktuálne potreby v spoločnosti.

Členmi občianskeho združenia sú Vierka Bajtošová, Janka Merašická a Zuzka Motajová, predseda občianskeho združenia je Pavol Strežo a podpredsedníčkou Vierka Prokopcová.

Sympatizantmi združenia resp. vízie TJCII na Slovensku sú aj ďalší priatelia.