Regióny

Afrika

Mnohí kresťania v Afrike považujú zmierenie s Izraelom za predchodcu zakúsenia plnosti Božích požehnaní na Afrike. Ako náhle Elizabeth Kamau, príhovorkyňa a líderka v anglikánskej cirkvi, počula o TJCII, rozpoznala v tom smerovanie Boha. Teraz koordinuje prácu TJCII vo východnej Afrike. Exekutíva TJCII a Izraelskí lídri mesiánskych židov podnikli niekoľko úspešných ciest do Kene, Ghany a Ugandy. Víziu TJCII priamo podporujú niekoľkí anglikánski biskupi. V roku 2021 sa chystá v Afrike veľká TJCII konferencia.

Ázijské kresťanstvo je na vrchole cirkevného rastu. Avšak zosúladenie sa so židovským národom a mesiánskymi židmi je pre kresťanstvo v Ázii kľúčové. Hoci ázijské kresťanstvo nemá históriu antisemitského prenasledovania, západná reformovaná teológia priniesla teológiu náhrady, ktorá sa do veľkej miery zakorenila hlavne v Kórei.


Práca TJCII je najlepšie rozbehnutá v Kórei a Singapure. V roku 2019 bola v Singapure TJCII konferencia, kde sa zúčastnili predstavitelia viac ako 20 krajín. Mnohí z nich už sú, alebo chcú byť súčasťou iniciatívy TJCII.

Ázia

Európa

Základy TJCII v Európe položil svojou prácou Mons. Peter Hocken, ktorý bol jeden zo zakladateľov TJCII. (Zomrel v roku 2017). Momentálne TJCII má svoje národné tímy a modlitebníkov v 14 krajinách. Každoročne sa lídri týchto krajín stretávajú, aby pripravovali medzinárodné konferencie v tých častiach Európy, kde TJCII ešte nepoznajú. (Naposledy v máji 2019 v Litve pre región pobaltských krajín) V Európe funguje taktiež sieť modlitebníkov a začala tu iniciatíva mladých pod názvom TJCII Now generation. Vedúcim TJCII EU je Johannes Fichtenbauer, jeho zástupcom je Pavol Strežo. Viac na www.tjciieurope.eu
TJCII má svoju kanceláriu a modlitebnú miestnosť v Starom meste Jeruzaléma – v anglikánskom kostole Christ Church. Tu sa stretáva každý šabat aj Mesiánska kongregácia, ktorej pastormi sú Benjamin a Ruven Bergerovci. V Izraeli je rastúci počet pastorov mesiánskych kongregácií, ktorí sú do TJCII vízie priamo zapojení, alebo s ňou sympatizujú.

Izrael

Severná Amerika

Spojené štáty sú domovom medzinárodnej centrály TJCII v Dallase, Texas, kde Marty Waldman slúžil ako mesiánsky rabín mnoho rokov v kongregácii, Baruch HaShem. Dallas je tiež domovom Davea a Raquel Pylesovcov, ktorí sú hl. koordinátori medzinárodnej skupiny príhovorcov za TJCII. V USA je lokálna práca a modlitebné skupiny TJCII v niekoľkých štátoch. Viac na www.tjcii.org

Južná Amerika má jednu z najväčších židovských populácií vôbec. Sídlia hlavne v Argentíne a Brazílii. TJCII je najlepšie rozbehnuté v Brazílií, no modlitebné skupinky a práca je rozbehnutá aj v Argentíne, Bolívií a Peru. Viac na www.tjc2.org.br

Južná Amerika

Mladá generácia

Často označovaní ako „ďalšia generácia TJCII“ – a skutočne ňou sú v každom ohľade. S odhodlaním a záväzkom voči zmiereniu a jednote, Mladá Generácia je vydaná misii TJCII – Zjednocovaniu židov a veriacich z národov kvôli návratu Ješuu! Sú aktívni predovšetkým v Európe, ale dúfajú, že sa k nim pridajú regióny z celého sveta. Jednou z ich najväčších projektov je 6 týždňový formačný kurz, ktorý beží každý rok v Hainburgu Rakúsku.