Smerom k druhému
jeruzalemskému koncilu

SEDEM POTVRDENÍ

Naše vyhlásenie potvrdzujúce mesiánsko-židovské hnutie

V súlade so zásadou úcty k rozmanitosti v tele Krista týkajúcej sa židovskej a nežidovskej identity ustanovenej na pôvodnom Jeruzalemskom koncile v Skutkoch apoštolov kapitole 15, konáme toto vyhlásenie:

1. Potvrdzujeme

vyvolenie Izraela, jeho neodvolateľnú povahu a Božiu nedokončenú prácu so židovským ľudom, pokiaľ ide o spásu a úlohu Izraela ako požehnanie pre národy.

2.Povzbudzujeme

Židov, ktorí uveria v Mesiáša, Ježiša, aby si zachovali svoju židovskú identitu a žili ako súčasť svojho ľudu spôsobom, ktorý je v súlade s Novou zmluvou

3. Potvrdzujeme

vytvorenie mesiánsko-židovských kongregácií ako významný a efektívny spôsob vyjadrenia židovskej kolektívnej identity v Ježišovi. Potvrdzujeme tiež židovských jednotlivcov a skupiny, ktoré sú súčasťou cirkví, a povzbudzujeme ich v ich záväzku židovskému spôsobu života a identity.

4. Pozývame

cirkvi a cirkevné zbory všetkých tradícií, aby vybudovali mosty ku mesiánsko-židovským kongregáciám a skupinám a vystreli ku nim ruku priateľstva.

5. Vyzývame

mesiánsko-židovské kongregácie, aby rozvíjali autentické židovské vyjadrenia svojej viery v Ježiša Mesiáša a tak naplnili im Bohom daný účel. Môžu sa na nás spoľahnúť ako na svojich bratov a sestry v Mesiášovi.

6. Potvrdzujeme

našu ochotu byť hlasom v našich vlastných cirkevných štruktúrach a sférach vplyvu proti všetkým formám antisemitizmu, teológie náhrady (supersessionizmus) a vyučovania, ktoré vylučuje židovské vyjadrenie identity v Ježiša.

7. Sme presvedčení

že ako bude židovské a nežidovské vyjadrenie života v Ježišovi rásť organicky bok po boku, s odlišnými identitami, že Boh bude oslávený; že sa rozšíri Nebeské kráľovstvo; a že vízia „jedného nového človeka“ v Efezanom 2kap. sa bude rozvíjať ako ovocie z pôvodného Abrahámovho požehnania národom.