Prednášky
na pozvanie

otázky

Je množstvo otázok ktoré si kladieme len vďaka tomu, že Duch Svätý vzkriesil Mesiánsko-židovské hnutie po stáročiach rokoch späť k životu.

  • Prečo si Boh vyvolil Izrael?
  • Ako sa naplňuje proroctvo z Ez 37 kap. v našich časoch?
  • Kedy príde Pán Ježiš druhý krát na túto zem?
  • Prečo je Izrael kľúčom k jednote cirkvi?
  • Aký je prorocký význam jesenných židovských sviatkov?

Keď dostaneme pozvanie ísť spraviť prednášku, seminár alebo chvály do nejakého mesta, hľadáme vždy spôsob, ako takéto pozvanie uskutočniť. Niekedy keď sa takýchto pozvaní nazhromaždí viac, pozveme ako speakera mesiánskeho žida. Napr. z Ukrajiny, alebo Izraela.

Tu sú ukážky prednášok:

Video z Campfestu – Vyvolený národ Izrael

Prednáška Kežmarok – Izrael a jednota cirkvi

Prednáška Bratislava - Božia dobrota voči Izraelu a nám