Chcem vedieť viac

články

lebo božie dary a povolania sú neodvolateľné

V tomto texte uvádzame fragmenty vyučovania pátra Petra Hockena z Listu Rimanom, ktoré sa konalo 9. novembra 2013 v Hainburgu (Rakúsku) ako súčasť prednáškového cyklu Štúdium Biblie.

Nižšie je uvedená časť, ktorá odkazuje na List Rimanom, hlavne kapitoly 9-11.

Engerau – Modlitby Zmierenia V Hainburgu A V Bratislave

Boh koná v úžasnej harmónii  na rôznych úrovniach a prostredníctvom rôznych ľudí, ktorých vedie k jednému cieľu, aby naplnil svoju túžbu uzdraviť a obnoviť to, čo bolo pokazené. Tejto skutočnosti sme boli svedkami  v roku 2018 v Hainburgu an der Donau/Rakúsko (miesto vybrané pátrom Petrom Hockenom na jeho posledné roky života a služby) a tiež v Bratislave-Petržalke/Slovensko.

VYVOLENÝ

Ako to je dnes s vyvolením Izraela ? Zostáva jeho povolanie k službe „veľvyslanca“ pre iné národy stále v platnosti ?

Neodvolateľné povolanie

            V istom z mysle to všetko začalo približne pred 4 tisícmi rokmi v Mezopotámii…

Každý Z Nás Je Povolaný Stať Sa Modlitebným Strážcom Izraela!

Verím tomu, že keď sa na zemi bude šíriť modlitebné hnutie (a my sme na úplnom počiatku tohto hnutia), vtedy bude Boží dom domom modlitby, domom uctievania. Vtedy bude Cirkev v súlade s Bohom vo všetkom a dôjde k pochopeniu Božieho srdca ohľadne Izraela, ohľadne Jeho cieľov a plánov pre Izrael. V súčasnosti mnohé cirkvi stoja proti tomu….

Boris Grisenko: Prečo Je Potrebná Osobitná Služba Hebrejom?

Chcel by som povedať niekoľko slov o správnom vzťahu k bolesti; o tom, aby sme, prežívajúc vlastnú bolesť, dokázali neohradzovať sa touto bolesťou pred Bohom a ľuďmi; aby sme vedeli odtrhnúť oči od seba a v Duchu Svätom uvideli cudziu bolesť. O tom, ako si nás Hospodin chce používať na uzdravenie a obľahčenie cudzej bolesti, aby nás naučil, ako pomáhať tým, ktorým je horšie ako nám.

vyučovania (audio)

Eyal Friedmann

Election of Israel

Peter Hocken

History and TJCII role

Peter Hocken

Sin of the church and Healing

Benjamin Berger

The call of Israel

Benjamin Berger

The call of Israel 2

Hans Scholz

The original split

vyučovania (video)

Modlitebné skupinky

Modlitebné skupinky máme aktuálne v Nitre, Košiciach a v Bratislave. Ak sa chcete pridať do modlitebných skupiniek, kontaktujte prosím v Košiciach: bajtošová.viera@gmail.com a v Bratislave: vvprokopcova@gmail.com.

Ak by ste chceli založiť samostatnú modlitebnú skupinku vo Vašom meste, kontaktujte nás na email: tjc2.slovakia@gmail.com veľmi radi Vám pomôžeme.

Na stiahnutie

Johannes Fichtenbauer

Mesiánske hnutie a jednota Cirkvi

Smerom k Druhému Jeruzalemskému koncilu 

– vízia, pôvod a dokumenty

Chcem si objednať knihu

KNIHY SÚ ZA DOBROVOĽNÝ DOPORUČENÝ PRÍSPEVOK

možnosť zakúpenia - ver.sk

2€

10€

9€

2,50€

3€