Odporúčame

ICEJ Slovensko

Víziou je potešovanie židovského ľudu založenej na biblickom verši, ktorý je zapísaný v knihe proroka Izaiáša 40, 12:
„Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh.“

Chevra Žilina

Chevra mnoho rokov organizuje konferencie priateľov Izraela. Taktiež robia finančnú a materiálovú pomoc židom na Ukrajine.

KEMO Kyjev

Najväčšia Mesiánsko-židovská kongregácia na svete – KEMO Kyjev je dynamická kongregácia, ktorá má silný dôraz na chvály, tanec a modlitby. Často cestujú po svete a u nás na Slovensku sme s nimi organizovali viacero modlitebných výjazdov na miesta ťažkej histórie židov. Taktiež večery chvál a uctievania spolu s vyučovaním o Pánových sviatkoch.

Na ich webstránke nájdete množstvo materiálov a taktiež môžete online sledovať šabatové stretnutia a modlitebné retrity.

Na Slovensku má Kemo jednu skupinku. Vedie ju Vierka Bajtošová a stretávajú sa v Košiciach.

ješua

Vladimír Šosták je katolícky kňaz, ktorý miluje Božie Slovo. Jeho vyučovania prinášajú množstvo múdrosti a hlbokých vhľadov do Božieho plánu. Ježišovo meno v hebrejčine je Ješua a on ho využil aj ako skratku Ježišovej školy učeníctva.